Enköping blir med nytt kommunhus

Nyheter

Rödje Ventilation är stolta att kunna meddela att vi kommer leverera och installera
ett komplett luftbehandlingssystem med konstruktion och funktionsansvar för Enköpings nya kommunhus.
Just nu är vi i slutskedet av projekteringen.
Byggherren Skanska har etablerad bodar och pålning av marken pågår för fullt.
Kommunhuset är planerat att vara färdigställd hösten 2025.